Lollo Meier Quartet op Jazz@Meneerkes 2016
Lollo Meier Quartet op Jazz@Meneerkes 2016

Jazz muziek in Midden-Limburg
Samen verbinden, ontmoeten en genieten

Beleidsplan

Jazzclub 14 is een initiatief van jazzliefhebber Ferd Geisler die hiermee een antwoord wil geven op het gemis van een jazzfestival in de regio. Mede door een afnemend aantal podia voor rekening van de lokale horeca wordt het voor muzikanten en publiek steeds moeilijker om in Midden-Limburg van jazzmuziek te kunnen genieten. De stichting heeft zich daarom als doel gesteld jazz en jazz-gerelateerde muziek in Midden-Limburg te ondersteunen. Het bestuur van Jazzclub 14 zet zich belangeloos in om deze doelstelling te behalen. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning maar slechts een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Musici en liefhebbers samenbrengen zodat zij elkaar in een gezellige setting kunnen ontmoeten en samen kunnen genieten van jazz is waar Jazzclub 14 voor staat. Met het jaarlijks organiseren van het 3-daags festival Jazz aan de Maas in Roermond biedt zij aan muzikanten een kwalitatief hoogwaardig podium waarop deze zich kunnen etaleren. In eerste aanleg was het de bedoeling om jazz-muzikanten uit met name de regio's Roermond, Maastricht, Weert en Venlo een podium te bieden maar langzamerhand ontstaat er een uitgebreider palet aan deelnemers die een plaats in de programmering wordt geboden. Zo worden twee doelgroepen bediend namelijk de jazz-muzikanten en tevens het publiek wat door deze opzet een heel weekend lang getrakteerd wordt op een mooie sfeervolle voorstelling. Per 4 april 2016 is Jazzclub 14 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en tevens ook een culturele ANBI.

Evenementen

Lollo Meier Quartet op Jazz@Meneerkes 2016

New Orleans Brass Connection op Jazz@Meneerkes 2018

Jazz aan de Maas is een 3 daags jazz-festival bij horeca-gelegenheid Geweun Meneerkes in Roermond. Een unieke opzet op een mooie locatie aan het water dichtbij het centrum van Roermond, een goede bereikbaarheid, voldoende parkeerplaatsen en een eigen aanlegsteiger voor bezoekers per boot, goede geluidsapparatuur en sfeervolle verlichting op een schitterende bühne waaraan de groots mogelijke zorg wordt besteed om het geheel een geweldige uitstraling te geven. Dit alles zijn de ingrediënten voor een geslaagd jazz-weekend waar zowel muzikanten als bezoekers van kunnen genieten. Ga naar jazzaandemaas.nu

PYURE op Jazz@Meneerkes 2017

MarsMeadow op Jazz@Meneerkes 2018

Jaarrekening

Financieel overzicht

Baten
2020
2019
Donaties en subsidies
€ 20.000
€ 21.000
Overige opbrengsten
€ 0
€ 9.900
Baten totaal
€ 20.000
€ 30.900
Lasten
Activiteiten
€ 2.997
€ 20.802
Afschrijving
€ 2.500
€ 2.532
Algemene kosten
€ 473
€ 459
Lasten totaal
€ 5.970
€ 23.793
Resultaat
€ 14.030
€ 7.107

Bestuur

Ferd Geisler

Voorzitter
ferd@jazzclub14.nl

De liefde voor de muziek begon al op jonge leeftijd. In mijn vroege tienerjaren was het Status Quo, Mud en Lemming. Door vrienden op de middelbare school begon ik ook de soul te ontdekken. The Average White Band betekende definitieve liefde voor de funk. In mijn studententijd begon de jazz mijn platenkast te veroveren. Chet Baker was hier de aanstichter,.. zijn cool jazz vertolkingen deden mij smelten. Na 40 jaar verzamelen en musiceren als hobby vond ik het tijd aan mijn leven een extra dimensie toe te voegen,.. het organiseren van een 3 daags festival.

Karel Campers

Secretaris
karel@jazzclub14.nl

Ik ben altijd in muziek geïnteresseerd geweest, als kind al als koorzangertje, en kocht toen mijn eerste singeltjes. Dat werd een aardige collectie en vele lp's en cd's volgden ras. Wat de muzieksmaak betreft ging het, naast klassiek, van kwaliteitspop, soul en funk bijna onvermijdelijk naar afro, world en jazz. Concerten bezoeken hoorde er natuurlijk ook bij, Miles Davis live tijdens het NSJ Festival in Den Haag was een belevenis. In de studententijd werd dj-en, eerst een liefhebberij, wat serieuzer aangepakt en dat doe ik met enige regelmaat tot op de dag van vandaag. En dan nu een nieuwe uitdaging, een heus jazzfestival mede gestalte geven. Op een bijzondere locatie, bij Meneerkes aan het water.

Henk Reinders

Penningmeester
henk@jazzclub14.nl

Alhoewel jammer genoeg geen actieve muzikant ben ik wel een groot muziekliefhebber. Het genre maakt niet uit van klassiek, koor en hafa tot pop, soul en jazz. Muziek is voor mij emotie, positieve energie en ben daarom verheugd middels JC 14 hier mijn steentje aan te kunnen bijdragen.

If it sounds good and it feels good then it is good

Duke Ellington

Contact